Jdi na obsah Jdi na menu

Kdo jsme?

10.jpg

 

 

 

Jsme křesťanská protestantská církev, která je v České republice státem registrovanou církví. Vyznáváme Ježíše Krista jako našeho osobního Pána a Zachránce. Víra pro nás není formální záležitost a nekončí v neděli po bohoslužbě. Bůh je živý a to si ověřujeme každý den.

 

 

Nejvyšší autoritou pro víru a život je pro nás Bible. Písma Starého a Nového zákona jsou Božím slovem, jsou naším průvodcem ve věcech víry i života. Bible není mrtvým literárním textem. Věříme, že Bůh dosud k lidem slovy této knihy promlouvá.

 

 

Název baptisté má svůj původ v řeckém slově označujícím křest. Baptisté mají spolu s ostatními křesťanskými církvemi společné vyznání víry.

 

 

Baptisté se nikdy nechtějí pokoušet přivést někoho k víře donucením. Rozhodnutí víry musí učinit každý naprosto dobrovolně. Požadujeme náboženskou svobodu pro všechny, pro věřící i nevěřící. Právě mezi baptisty vzniklo jedno z prvních hnutí za náboženskou svobodu, protože jsme si jisti, že před Pánem Bohem je za svůj život zodpovědný každý sám.

 

 

Naše bohoslužby jsou přístupné pro veřejnost, jejich obsahem jsou kázání Božího slova, písně, modlitby, zkušenosti víry. Děti mají během nedělních bohoslužeb vlastní program s biblickým vyučováním (nedělní besídka).

 

 

Naše setkávání chceme vytvářet jako rodinu, ve které je místo pro každého. Do našich shromáždění jste srdečně zváni!

 

 

 

 

 

 

 

Ústava BJB

23. 11. 2007 Kdo jsme?